مجموعه ای فوق العاده از عکاسی هوایی+عکس
نگاه متفاوت به تازه های ایران و جهان