نگاه متفاوت به تازه های ایران و جهان
تاریخ : جمعه 31 ارديبهشت 1395
نویسنده : باصر
سران فرقه ضاله بهائیت همواره برای مطرح کردن خود در عرصه بین المللی از روش های مختلف استفاده می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا اخیرا در اقدامی در راستای حمایت از فرقه ضاله بهائیت، تداوم دستگیری و زندانی هفت نفر از سران این فرقه در ایران که به جرم جاسوسی و توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ ضد‌نظام به زندان محکوم شده‌اند را به شدت محکوم کرد و خواهان آزادی فوری آنها شد. فارغ از موضوع دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، آنچه که اهمیت پیدا می‌کند برجسته و مطرح شدن دوباره نام فرقه ضاله بهائیت در صدر خبرهای جهانی است. موضوعی که سران این فرقه همواره تلاش دارند چنین اتفاقی بیافتد. در این گزارش تلاش شده است به پیشینه شکل‌گیری فرقه ضاله بهائیت و  گوشه ای از اقدامات و جنایات این فرقه  پرداخته شود.
 
زایده های استعمار برای نفوذ
 
آنچه در دو سه قرن اخیر شاهد بودیم این بود که  دول استعمارگر به خصوص انگلیس همواره از سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن در جهان به ویژه منطقه جنوب و غرب آسیا استفاده کرده‌ است. بر اساس اسناد و شواهد، فرقه‌هایی چون بهائیت، وهابیت و دیگر فرق دست‌ساز استکباری، از زمان تولد تا به امروز به عنوان ابزاری در دست دشمنان اسلام بوده‌اند و اصولا برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و از هم پاشیدن بنیان و اساس دین به وجود آمده‌اند. در حقیقت، از ترفندهای دول استعمارگر برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دینداری ایجاد فرق ساختگی بوده است. به طوری که فرق دست‌ساز درنهایت جایگزین ادیان الهی شود و یا دستکم چهره ادیان الهی را مخدوش سازند. در حوزه یهودیت و مسیحیت این امر تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بوده و ما امروز شاهد گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی هستیم که با آدابی عجیب و مناسکی غریب‌تر عده‌ای را به گرد خویش جمع کرده است و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند.

///////////////////////
 
اما در حوزه دین مبین اسلام؛ استعمارگران برای تفرقه در مذهب اهل تسنن و می‌توان گفت برای کلیت اسلام فرقه دست‌ساز وهابیت را بر مبنای تفکرات بسیار افراطی این تیمیه از علمای اهل سنت و به میدان آوردن شخصی چون محمد‌‌بن عبدالوهاب در عربستان بنا نهادند. در مذهب شیعه و با توجه به موضوع مهدویت و مقوله انتظار، حدود یکصد و شصت سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست‌سازی با نام و عنوان بابیت و بهائیت در ایران شکل گرفت. جهت‌گیری کلی این فرق جداسازی ملت ایران از مراجع تقلید (که در  حقیقت حافظان و مروجان مذهب شیعه و بر مبنای عقاید شیعه، نواب امام زمان عج تلقی می‌شوند) و مشغول کردن آنان به مکتبی بشر ساخته بود.
 
از بهائیت چه می‌دانید؟
 
فرقه شیخیه را می‌توان ریشه اصلی بهائیت دانست که توسط شیخ احمد احسانی در قرن دوازدهم قمری پایه‌گذاری شد. وی بر اساس پیشینه فکری صوفی منشی خود بر 4 اصل؛ خدا، پیامبر، امام و باب امام (واسطه بین امام و مردم) اعتقاد داشت و در نهایت مدعی شد که من نائب و باب خاص امام زمان هستم و در اواخر عمر یکی از شاگردانش به نام سید‌‌کاظم رشتی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. پس از مرگ سید‌‌کاظم رشتی، مریدان او که به دنبال جانشین بودند سید‌‌علی‌‌محمد شیرازی در این موقعیت خود را باب امام دوازدهم یعنی دروازه ارتباط با امام زمان (ع) معرفی کرد.در نهایت و پس از درگیر ها با حکومت وقت وی در میدان عمومی تبریز به فرمان امیرکبیر تیر باران شد و جسدش به گفته بهاییان در کوه کرمل مشرف بر خلیج حیفا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (رژیم صهیونیستی) مدفون گردید که در بین بهاییان به نام مقام اعلی معروف شده است. 
 
با مرگ علی‌‌محمد باب بر سر جانشینی او جنگ و نزاع در گرفت. از آنجا که باب به ظهور فردی پس از خود با مقام (من یظهر ا...) نوید داده بود، افراد زیادی ادعای چنین مقامی کردند که توسط میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاء‌‌ا... و برادرش میرزا یحیی نوری معروف به صبح ازل کشته شدند و از اینجا نزاع اصلی در میان بابیان آغاز شد. بابی‌هایی که ادعای میرزا حسینعلی را نپذیرفتند و بر جانشینی میرزا یحیی باقی ماندند، ازلی نام گرفتند و پیروان میرزا حسینعلی نوری (بهاء‌‌ا...) بهائی خوانده شدند.
 
فرقه بابیه در ابتدا از میرزا بحیی نوری که باب به او لقب صبح ازل داده بود پیروی می‌کردند ولی پس از چندی در سال 1863 میلادی میرزا حسینعلی نوری (بهاء‌‌ا...) که سمت معاونت برادرش را داشت از او برید و خود را من یظهره‌‌‌‌ا... معرفی کرد. دولت عثمانی هم از بیم جنگ میان دو فرقه، میرزا یحیی و اتباعش را به قبرس و میرزا حسینعلی و یارانش را به شهر عکا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (اسرائیل) کنونی فرستاد. میرزا یحیی از آن پس فعالیت چندانی نشان نداد و فشار و تبلیغات بهائیان اندک اندک او و یارانش را به فراموشی افکند. اما حسینعلی که خود را بهاء‌‌‌ا... می‌خواند با حمایت حکومت‌های استعماری به فعالیت شدیدی دست زد و بهائیت را پدید آورد. با مرگ میرزا حسینعلی نوری بهاءا... و دفن او در شهر عکا، قبرش به عنوان قبله فرقه بهائیت قرار گرفت. میرزا عباس عبد‌‌البها، و بعد از او شوقی افندی ربانی جانشینان بهاءا... اسرائیل را پایگاه اصلی خویش قرار دادند. زیرا اسرائیل به عنوان سرسخت‌ترین دشمن مسلمانان هر نیروی ضد‌‌اسلامی را مورد حمایت قرار می‌داد. پس از مرگ شوقی افندی ربانی، به دلیل نبودن جانشین مشخصی و مطرح بودن یک آمریکایی به عنوان جانشین وی، انشعاباتی در بهائیان پدید آمد و تشکیل «بیت العدل» در شهر حیفای سرزمین‌های اشغالی فلسطین (اسرائیل) به عنوان مرکز هدایت این فرقه رسمیت یافت.
 
 
بعد از اعدام سیدعلی محمد باب، بابیت به سه فرقه تقسیم شد و بعد از مرگ بهاءا... نزاعی که بین دو برادر عباس افندی و محمد علی به وجود آمد دو فرقه دیگر نیز اضافه شد، که مجموعا پنج فرقه شدند که عبارتند از: 1)بابیه خالص (فقط رهبری سید علی محمد را قبول دارند) 2) بهائیه (به رهبری میرزا حسین علی، بهاءا...) 3) ازلیه (به رهبری میرزا یحیی نوری، صبح ازل) 4) بابیه بهائیه عباسیه (به رهبری عبدالبهاء عباس افندی) 5) ناقضون (اتباع میرزا محمدعلی برادر عبدالبهاء)
 
ادعاهای عجیب و غریب بهایی ها

از تمام تاریخ و ریشه های بهائیت که بگذریم نگاهی به عقاید این فرقه ساختگی بودن آن را کاملا ثابت می‎کند. رهبران دروغین این فرقه دارای ادعاهای زیر هستند:

1- نیابت حضرت مهدی (عج)
2-مهدویت
3-نبوت
4-حلول خدا در وجود آنها
5-خدایی و خالقیت و ربوبیت
 
روشن است که اولا ادعای خدایی و ادعای حلول خدا در وجود کسی هم عقلا و هم طبق صریح آیات قرآن کریم کفر است و ثانیا ادعای نیابت اما زمان و ادعای مهدی موعود بودن و ادعای نبوت افزون بر مخالف بودن با قطعیات اسلام محتاج به اثبات با معجزه است. در حالی که هیچکدام از سران بهائیت دارای معجزه نبوده و نیستند. اگر دارای معجزه بودند در این عصر اطلاعات، همه مردم دنیا مطلع می‌شدند.
 
اعضای این فرقه معتقد هستند سیدعلی محمد باب امام زمان (عج) است که ظهور کرده و با ظهور او اسلام پایان گرفته و اینک دین جدید ظهور کرده و مردم باید همگی بهایی شوند. لازم به ذکر است که بهائیان پنهان کردن دینشان را ضروری می‌دانند به اصطلاح قائل به تقیه هستند.آن ها همچنین احکام عجیبی را برای پیروان خود واجب می دانند که از جمله آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-روزه آنها نوزده روز است که قبل از عید شروع و به عید نوروز ختم می‌شود. ماه بهایی 19 روز است.
2-نماز جماعت باطل است مگر در نماز میت.
3-قبله آنها قبر بهاءا... در شهر عکا است.
4-حج برای مردان واجب است و بر زنان واجب نیست، حج آنها زیارت خانه‌ای است که بهاء در آن اقامت داشته، یا خانه‌ای است که سیدعلی محمد باب در شیراز در آن سکنی داشته است.
5-اعیاد آنها عبارتند از: عید ولادت باب، اول محرم. عید ولادت بهاء، دوم محرم. عید اعلان دعوت باب، پنجم جمادی و عید نوروز.
6-ازدواج با محارم غیر از زن پدر، حلال است. (یعنی با حکم بر حرمت ازدواج با زن پدر، ازدواج با خواهر و دختر و عمه و خاله و دیگران حلال می‌گردد!)
7-معاملات ربوی آزاد و حلال است. 
8-حجاب زنان ملغی می‌باشد. (بی‌حجابی آزاد و حلال است.)
9-دخالت در سیاست ممنوع است.
 
خیانت های بهایی ها در حق ملت ایران

با نگاهی به اقدامات و فعالیت‌های بهائیان در گذشته و حال، جنایت‌ها و خیانت‌های این فرقه را در حق مردم ایران و دین مقدس اسلام به روشنی می‌توان نشان داد. از آدم‌کشی، قتل، ترور و قساوت از آغازین روزهای پیدایش بابی‌گری و بهائی‌گری در میان اعضای این فرقه‌ها تا در میان مردم و مسئولین کشور وجود دارد. به طوری که قتل‌های انجام شده توسط بهاییان را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد: قتل‌های سیاسی، قتل برخی شخصیت‌های مسلمان که تداوم حیات ایشان برای بهائیت مضر بود؛ قبل بابیان مخالف دستگاه میرزا حسینعلی نوری (به طور عمده ازلی‌ها)؛ قتل بهائیانی که از برخی اسرار مطلع بودند یا به دلایلی تداوم حیات ایشان مصلحت نبود و قتل بنا به اغراض شخصی سران فرقه بهائی.

حضور بهائیان در فعالیت‌های تروریستی همچون طرح ترور امیرکبیر، اقدام به ترور شیخ فضل‌ا... نوری، حضور در کمیته مجازات، نقش آنان در متلاشی ساختن نهضت جنگل، حضور افراد موثر بهایی از جمله: امیرعباس هویدا، عبدالکریم ایادی، هژبر یزدانی، حبیب ثابت پاسال، پرویز ثابتی، فرخ رو پارسا، ارتشبد ازهاری، ارتشبد جعفر شفقت، ارتشبد فریدون جم و ... در بالاترین و حساس‌ترین موقعیت‌ها و مناصب سیاسی حکومت پهلوی اول و دوم، نقش آنان در تعمیق وابستگی کشور به بیگانگان و تحکیم سلطه استعمار و امپریالیسم بر مملکت از نمونه‌های بارز نفوذ بهائیان در ایران قبل از انقلاب بوده است. همراهی و همگامی فرقه بهائیت با اهداف رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در دشمنی با جمهوری اسلامی از جمله جاسوسی و نقش ستون پنجمی آنها در ایران و همچنین از منابع و پایه‌های اساسی تهیه گزارش‌های مغرضانه گزارش‌گرهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون نقشی پر رنگ در عاملیت دشمنان نظام جمهوری اسلامی در ایران داشته و دارند.
 
همکاری بهاییان با ساواک
 
اسناد زیادی در خصوص همکاری بهائیان و ساواک وجود دارد. در این بخش به چند سند که از سوی ساواک منتشر شده است اشاره می‌شود.
 
*هرچه بتوانید ملت اسلام را رنج دهید!
 
در گزارشی که توسط ساواک از یک جلسه بهائیان شیراز تهیه شده نقش این فرقه را در گسترش فساد و بی‌حجابی در ایران را می‌توان به وضوح دید. آنها بر آرزوی نابودی مسلمانان به دست بهائیان تاکید می‌ورزید. این گزارش به شرح زیر است:
 
جلسه‌ای با شرکت 9 نفر از بهائیان از ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل شد. بعد از قرائت نامه، آقای ولی‌الله لقمانی... سخن گفت. وی اضافه کرد: ... اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت، مد لباس و یا ساختما‌ن‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم که مسلمان، نقاب از صورت خود بردارد... در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هرچه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و علی، غالب دنیا ... اسلحه و مهمان به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می‌شود. این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می‌روند و دنیای حضرت بهاءا... رونق می‌گیرد.
 
*در تمام وزارتخانه‌ها یک جاسوس داریم!
 
سند دیگر از ساواک بدست آمده که نشان دهنده حمایت رژیم پهلوی از بهائیت است. این سند بسیار مهم از چند وجه قابل دقت است. اولا حمایت رژیم پهلوی از بهائیت را نشان می‌دهد تا آنجا که می‌گوید اسدا... علم و امیرعباس هویدا از فعالیت‌های خود به مرکزیت بهائیان در اسرائیل گزارش می‌دهند. ثانیا حمایت کامل بهائیان از اسرائیل را به نمایش می‌گذارد. ثالثا نشان می‌دهد که بهائیان اگر در هر اداره دولتی مشغول کار شوند به جاسوسی می‌پردازند و همین امر ضروری می‌سازد که امروزه نیز در گزینش نیرو برای دستگاه‌های مختلف دقت کافی به عمل آید تا عناصر این فرقه نتوانند در لباس مسلمان، در ادارات مختلف نفوذ کنند. متن این سند به شرح زیر است:
 
 
ساعت 6:30 بعدازظهر مورخ 7/3/47 کمیسیون نشر نفحات‌ا... در محفل شماره 4 واقع در تکیه نواب منزل اسدا... قدسیان‌زاده تشکیل شد. عباس اقدسی که سخنران کمیسیون بود، اظهار کرد جناب آقای اسدا... علم وزیر دربار سلطنتی به ما لطف زیادی کرده‌اند، مخصوصا جناب آقای امیرعباس هویدا (بهائی و بهائی‌زاده) ان‌شاءا... هر دو نفر کدخدای کوچک بهائیان می‌باشند. گزارشاتی از فعالیت‌های خود به بیت العدل اعظم الهی مرجع بهائیان می‌دهند... دولت اسرائیل در جنگ سال 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائیت، فعالیت این قوم عزیز یهود را ستایش می‌کنیم... پیشرفت و ترقی ما بهائیان این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه‌ها یک جاسوس داریم و هفته‌ای یک بار که طرح‌های تهیه شده وسیله دولت به عرض شاهنشاه آریامهر می‌رسد. گزارشاتی در زمینه طرح به محفل‌های روحانی بهائی می‌رسد. مثلا در لجنه پیمان کار، کادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و این که چگونه اسلحه به ایران وارد می‌شود و چگونه چتربازان را آموزش می‌دهند به  محفل روحانی بهائیان تسلیم می‌کنند.
 
 مراجع عظام تقلید و علما درباره بهائیت چه می‌گوند؟
 
مراجع عظام تقلید از گذشته تا کنون به شدت با فرقه انحرافی و ضاله بهائیت مقابله کرده و نظرات خود را به صراحت در این زمینه اعلام کرده‌اند.
امام خمینی در یکی از سخنرانی‌های خود در 7 خرداد 1362 با اشاره به حمایت ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا از بهائی‌ها مضمون سخن رئیس جمهور آمریکا را تشریح و اظهار داشتند: آقای ریگان می‌گوید که این بهائی‌ها، بیچاره‌ها مردمی آرام، ساکت و مشغول عبادت خودشان هستند، جهات مذهبی خودشان را بجا می‌آورند و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند. اگر اینها جاسوس نیستند شما صدایتان در نمی‌آمد. شما برای خاطر اینکه، اینها یک دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند، والا ما شما را می‌شناسیم، آمریکا را هم می‌شناسیم که انساندوستی‌اش گل نکرده است که حالا برای خاطر 22 نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید. مردم شما را می‌شناسند... اگر دلیلی ما نداشتیم به اینکه اینها جاسوس آمریکا هستند جز طرفداری ریگان از آنها کافی بود. شکی نداریم که بهائیان جاسوس و توطئه‌گر هستند.

///////////////////////
 
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به استفتایی در زمینه رابطه با بهائی‌ها تاکید می‌کنند؛ «همه پیروان فرقه گمنام بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. ولی رفتن مدیران و معلمان و مربیان با دانش‌آموزان بهائی باید بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی باشد.»

///////////////////////
 
آیت‌ا... مکارم شیرازی و آیت‌ا... نوری همدانی از مراجع عظام تقلید نیز بهائی‌ها را نجس دانستند و تاکید می‌کنند «اعضای فرقه ضاله از زمره مسلمین خارجند و هرگونه رابطه‌ای با آنها حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آنها باشد.»
 
مرحوم آیت‌ا... فاضل لنکرانی نیز درباره بهائی‌ها چنین تاکید می‌کند؛« سلام ابتدایی به آنها جایز نیست و در دست دادن و لمس آنها باید مراقب احکام نجس و پاکی باشید.»
 
مرحوم آیت‌ا... بهجت نیز در پاسخ به سوالی که در این زمینه تاکید می‌کنند؛ «نجسند و از معاشرت با آنها پرهیز شود.»
 
کلام آخر....
 

آنچه بر اساس اسناد و شواهد نگاشته شد، هرچند گوشه‌ای از مطالب پیرامون فرقه بهائیت بود، اما همین مقدار نیز گواه بر آن است که بهائیت جزء فرقه‌ای دست‌ساز دول استعمارگر و منحرف نیست. استعمار به وسیله عوامل نفوذی به ظاهر دین‌دار باایجاد آیین‌های ساختگی در لوای دین مبین اسلام ضمن نابود کردن اساس و ارکان این دین و سست کردن اعتقادات و پایبندی‌های معنوی و متزلزل کردن وحدت و یکپارچگی مسلمانان تلاش کرده است که راه‌های تاخت و تاز و سلطه استعماری خود در جوامع اسلامی را صاف و هموار کند. علاوه بر این مشخص شد که فرقه دست‌ساز استعمار برای تحقق آرزوهایش به چه جنایت‌ها و  فعالیت‌هایی دست زده است، که حتی به حقوق اولیه انسان‌ها نیز رحم نکرده‌اند. حال با توجه به این پیشینه فرقه ظالم بهائیت در نقض حقوق بشر و تداوم جنایاتشان، امروزه استکبار جهانی به دفاع از جاسوسان این فرقه پرداخته و فرقه دست‌سازشان را مظلوم جلوه می‌دهند.|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: عکس , اجتماعی , اخبار , ایران , مذهبی , ,
برچسب‌ها: بهائیت , وهابیت , فتوا , بهایی , فکرنو ,
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
آخرین مطالب

/
نگاه متفاوت به تازه های ایران و جهان