مرد سعودی با پوشاندن همسرش در رستوران جنجال ساز شد + عکس
نگاه متفاوت به تازه های ایران و جهان